Освітньо-кваліфікаційні рівні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 січня 1998 року № 65 м. Київ


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ
(СТУПЕНЕВУ ОСВІТУ)

(Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 677 від 23.04.99 N 1482 від 13.08.99)Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), то додається.
Зазначене Положення є обов'язковим для всіх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форм власності.
2. Установити, що особливості ступеневої освіти медичного, ветеринарно-медичного, мистецького, юридичного, транспортного, педагогічного та військового спрямування визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством освіти, (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 677 від 23.04.99. N 1482 від 13.08.99)
Прем'єр-міністр України
В.Пустовойтенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65
ПОЛОЖЕННЯ
про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)

3. Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Зазначена програма підготовки бакалавра складається із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціальних дисциплін відповідного напряму підготовки, а також з різних видів практичної підготовки.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра реалізується вищими навчальними закладами II - IV рівнів акредитації.
28. Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати чотирьох років.
Нормативний термін навчання осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю, зменшується на один - два роки.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра.
У вищих навчальних закладах II - IV рівнів акредитації в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у разі припинення подальшого навчання студент може за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста.
4. Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, перед бачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.
Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста складається із спеціальних дисциплін, у тому числі соціально-економічних та різних видів практичної підготовки.
Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста реалізується вищими навчальними закладами ІІІ та IV рівнів акредитації.
Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати одного року (для окремих спеціальностей за погодженням з Міносвіти може бути встановлено термін півтора року).
Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста медичного, ветеринарно-медичного, мистецького, а також юридичного спрямування в разі цільової підготовки за замовленням правоохоронних органів може забезпечувати одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти. В цьому разі нормативний термін навчання визначається відповідним міністерством за погодженням з Міносвіти.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста.

шаблоны для dle 11.2

Комментариев 2 182

Офлайн
Porteturi
Porteturi 16 января 2016 18:31
heart transplantationM E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE Anesthesia ODAY NO PERSON OF SOUND MIND would choose to be operated on in filthy germridden conditions and without pain relief. viagra price per pill S wave in V or V mm high R wave in V or V mm high S wave in V R wave in V or V mm high in adults age Left axis deviation is often present.CXR reveals a dense pulmonary consolidation and sometimes a fungus ballThe quests for immortality and the universal cureall gave way to the microscopic study of the flesh in all its forms.If at birth the fetus weighs kg each day it gains g.Elevated levels of the cmyc protein correlated with the loss of methylation of the third exon of the CMYC gene. topical propecia hair follicle Hydroxyurea is sometimes used for severe thrombocytosis.TERMINOLOGY Write the meanings of the medical terms in the spaces provided.Clindamycin is sometimes used as adjunctive therapy.mgEarly microscopes see pp.He considered this a verification of Lavoisiers suggestion.Willow bark contains acetylsalicylic acid ASA or salicylate the painrelieving antiinflammatory fever reducing active ingredient in one of the world s most widespread and useful drugs today aspirin.vasopressin Secreted by the posterior lobe of the pituitary gland neurohypophysis antidiuretic hormone ADH. venta de cialis professional Immunoglobulins are separated from other plasma proteins by electrophoresis.Methylcytosine DNA demethylation more than losing a methyl group.Lincoln et al.Alternatively the moxa substance was piled around or on top of an inserted acupuncture needle and ignited and left until the physician deemed it had taken effect.Jaundice History Physical exam Labs LFTsALT AST bilirubin ALKP albumin PT Quick Hit If there is no hemolysis isolated hyperbilirubinemia unconjugated may indicate Gilbert s syndrome which is usually asymptomatic.Tumor Necrosis Factor.Other tests may be ordered to determine whether other problems could be causing dementia or making it worse. cialis 5mg no prescription In the presence of acute renal failure or hematuria Goodpastures syndrome should be considered.b.The latter isolated in was incorporated into an iodine solution in by French physician Jean Guillaume Auguste Lugol.If symptoms persist after to days surgery may be necessary.PMH is significant for DM HTN and depression. brand viagra free shpping In general it looks like escapeavoidance coping tends to be the least successful form of coping followed by distancing.Nonoperative management a.
Офлайн
Stepheduh
Stepheduh 17 января 2016 08:38
yelloworange coloration of the skin and other tissues hyperbilirubinemiaSome were simple microscopes with a single lens while more complex models with several lenses were known as compound microscopes. buy clomid via mail See also Nephrolithiasis SturgeWeber syndrome Subacute granulomatous thyroiditis Subarachnoid hemorrhage SAH Subchondral cysts Subclavian steal syndrome b Subconjunctival hemorrhage Subtotal thyroidectomy in hyperthyroidism Sudden cardiac death Sulfasalazine in Crohns disease in rheumatoid arthritis in ulcerative colitis Sulfonylureas in type II diabetes t Sumatriptan Imitrex in cluster headache Sumatriptan in migraine Superficial thrombophlebitis Superior vena cava SVC syndrome Supplemental oxygen in acute respiratory failure b Synchronous intermittent mandatory ventilation SIMVQuickrelief Medicines These are also called rescue medicines. levitra canada price Most parents feel like they have more wisdom and selfgrowth as they rise to the challenges of parenting adolescents.destruction of the kidneys as a secondary complication of diabetes mellitusspitting up blood from the respiratory tractBut stroking it the other way helps the blood to head back up the arm to the heart.Endocrinehypogonadism in men with low testosterone hyperthyroidism vitamin D deficiency see Clinical Pearl no scrip cialis According to him they corresponded to emotional needs not covered and which did not exclude nor were limited to the need to be with women.Cancer Res.Treatment Vitiligo is difficult to treat.The symptoms of prostatitis can be shortlived in which case we call this acute prostatitis. accutane 30mg buy no script Could you look at someones genome for example and determine what their race is without looking at where they are from or at their ancestors Anthropologists correctly point out that theres often more genetic variation within one particular race than between the races.A few weeks later tender inguinal lymphadenopathy usually unilateral and con stitutional symptoms develop.Ventricular septal Defect a.A dressing is placed on the puncture site.Randomized study of testosterone gel as adjunctive therapy to sildenafil in hypogonadal men with erectile dysfunction who do not respond to sildenafil alone. accutane Betablockersto decrease heart rate and cardiac output c.
Офлайн
Vincegago
Vincegago 18 января 2016 09:42
cranial nerve popular pills online buy priligy usa Hypercholesterolemia was also found to impair endotheliummediated relaxation of rabbit CC smooth muscle Azadzoi and Saenz de Tejada Azadzoi et al.Associated with pigeon droppingsTherefore coldblooded animals can function with correspondingly smaller lung surface area. mail order levitra 90 day supply it is assumed that the density of mv W f wAt the conclusion of the week study of the patients in the sildenafil arm reported improved erections compared to in the placebo arm PBefore English physician William Harvey published his momentous book on the heart and circulation in for example he spent over years dissecting and experimenting on the pulsing hearts of thousands of animals from more than species. buy levitra That third morning I could hear my younger son riing around for his favorite sweatshirt I knew it was at the foot of my bed waiting to be sorted.Scientists in the Philippines M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE Lister and Antiseptics PERATION SUCCESSFUL PATIENT DIED was a common entry in thcentury hospital records.The medical term for internal organs is viscera singular viscusMI is associated with a mortality rate half of the deaths are prehospital.Scott B. genuine viagra 100mg positron emission tomography PET Positronemitting radioactive substances given intravenously create a crosssectional image of cellular metabolism based on local concentration of the radioactive substance.Acidic drugs such as betalactams achieve lower levels but more drug is in the active unionized state.Relieved with rest or nitroglycerinIn another study myofascial trigger point release and pelvic floor reeducation also lead to a significant improvement in NIHCPSI score Anderson et al and also improved sexual function in men with CPCPPS Anderson et al.Flat bones are found covering soft body parts. cialis with dapoxetine for sale canada Different APC genotypes in proximal and distal sporadic colorectal cancers suggest distinct WNT b catenin signalling thresholds for tumourigenesis.
Офлайн
MichaelOa
MichaelOa 27 января 2016 02:25
, браслет от храпа цена

Is there a way to tell if a buy cheap cialis from the Internet. Free shipping for Asian countries at cialis without prescription now! Fast delivery of cialis without prescription are cheaper at online pharmacies is not such a good ideaPeople look for the cheapest price of viagra dose delivered right to your door with no hassles. Order Online! Many replace their trip to the pharmacy by buying cheap generic viagra if it’s priced too low?
Офлайн
Msfvbdet
Msfvbdet 1 февраля 2016 07:17
The Internet is a great way to save money and buy cialis online without a prescription ? What are the drawbacks? Talk to your doctor when you are ready to cialis discount . Also offer free shipping! Whenever you cialis cost been approved by the FDA? Be assured of the correct price of viagra pill help? Powerful treatment is available when you viagra online pharmacy and prompt ED now! Exciting freebies awaits you.
Офлайн
Vincegago
Vincegago 2 февраля 2016 22:28
Most are secondary to adrenal disorders primary hyperaldosteronism.If Pa o is low mm Hg initiate supplemental oxygen.Med.Examples are antifungals cephalosporins erythromycin tetracycline antituberculars penicillins quinolones and sulfonamides. kamagra chewable Your legs are swelling.urticariaRich S.Treatment causes dysuria cystitis and proctitis but these symptoms disappear three weeks after therapy ends and his PSA is now undetectable.Banting and Macleod did not get along well but Macleod agreed to furnish Banting with laboratory facilities dogs and an assistant Charles Best.hyperplasia Increase in cell numbers.An idiosyncrasy is an abnormal unexpected effect of a drug that is peculiar to an individual. low price cialis can be written as Because v A A v the pressure in segment isConsiderations Any illness can affect a previously hearty appetite.Coma is possible.Nevertheless unintended epigenetic effects of nonepi genetic drugs are not necessarily unwanted.was for Compound a lownanomolar type C inhibitor of human matrix metalloproteinases MMP and MMPThe b globin chains form tetramers which are abnormal hemoglobins.Exercises cheap vardenafil 20mg Amblyopia is reversible until the retina is fully developed at the age of to years.Energy required per meter of distance covered as a function of speed for walking and for running.It also provides detailed information about birth control and how to prevent sexually transmitted infections STIs.Urine osmolality is a measure of urine concentration.Associated with congenital rubella syndrome high altitude and premature birthsD.COPD chronic obstructive pulmonary disease Testosterone ngml DHEAS dehydroepiandrosteronesulphate gml LH luteinizing hormone mIUml FSH follicle stimulating hormone mIUml IL interleukin pgml TNF tumour necrosis factor alpha pgml.myelodysplasiaabnormal ineffective production of myeloid cells in bone marrow. length of levitra patent Fanning and ONeill The Addiction WorkbookNumerous collections of blisters c.Although the heat removed by the evaporation of moisture from the lungs remains approximately constant the amount of heat required to warm the inspired air to body temperature increases as the ambient air temperature drops. accutane 20mg bestellen rezeptfrei Severity of pain d.It inhibits the production of natural growth hormone.In Parkinsons disease the dopaminergic pathway is compromised and the cho linergic system operates unopposed.
Офлайн
Josetumb
Josetumb 14 февраля 2016 23:33
However the applicants must make sure that they read through the applicant selection criterion prior to applying for these loans. personal loans Scotwest Credit Union is covered by the Financial Services Compensation Scheme.Megan Young Pending Review A Peek Behind the Bing Ads Editorial Curtain Bing Ads Blog August available at httpadvertise.Since then weve been lucky enough to help over people better understand and eliminate over billion dollars of student loan debt Examples of secured loans Student Loan Repayment Plans Secured vs. no credit check payday loans Approval times may vary depending on the time it takes to receive and verify documents but in most cases approval takes place the same day.Great article great comment stream and great comment.Unlike mortgages the interest payments on consumer debt are not taxdeductible. loans bad credit Unlike most oil and gas stocks Gale Force is up for the year.Banco Popular will not condition the credit decision related to your application to the purchase of any insurance product from any affiliate or your agreement not to obtain or purchase an insurance product from a non affiliated institution. instant payday loans a the corporation meets the requirements prescribed by the Minister and.Fourteen states and the District of Columbia prohibit payday loans. Google had picked on the very spammy Payday Loans niche for years and even gave it its own algo update.Nulla vitae elit libero a pharetra augue. payday loans no credit check VoIP Providers in New York Collateral is something of value like your car or home that borrowers use to guarantee that their loan will be repaid. Gocompare.
Офлайн
GabpapyDags
GabpapyDags 15 февраля 2016 07:10
Our approvals are not Used Vehicles We understand that not everyone can commit to a longterm auto loan.Renting a home Advice fact sheets Making a will Volunteering Looking after people Top tips NHS and social care complaints The lender should also explain the main features of the loan including how much you will have to pay back what happens if you do not pay the loan back that you may be charged extra if you do not pay the loan back on time and that the loan is not suitable for longterm borrowing. loans no credit check php was not found on this server.Borrowing Car Loans Are Unbelievably Cheap Right Now conditions. loans online The pages they lost on were classic thin content so they wont be able to fix them.Hazard weather services emergency accommodation and car rental are also offered. loans no credit check Mauris et tempor elit.Skip to Content Skip to Top Navigation Skip to Utility Navigation Skip to Search Skip to Left Navigation Skip to Footer Skip to Personal Login Skip to Business Login Additional Account Logins Jamboree Phone Money Market and CDs Small Business Bank Accounts Mortgage Loan Office Commercial Loan Office Weblink for Trust Community Bank in the Triad We offer loan term and repayment schedules tailored to fit your budget. direct payday lenders Payday loans are small one month cash loans also known as salary or pay advance loans.Get My Loan Regardless of your current situation we can likely help you with a convenient solution. Fully Independent Secured Loans Buy to let Mortgages For Self Employed Deposit Mortgages For First Time Buyers We take security very seriously thats why our whole site is SSL encrypted.We think they are all disgusting. If you do repay on time theres still a big danger lurking.Our loans are normally contracted to be for no more than days so interest is charged at a daily rate of. cheap loans so genuine and true.Rate and Payment Calculator Wells Fargos Debt Pay Down Solution offers a simple way to help you pay down your highinterest debt faster than you thought you could.
Офлайн
Lsfvbdet
Lsfvbdet 20 февраля 2016 03:06
| Ready to become sexual later tonight? pay to write a paper at discounted prices Quality is a major concern when you phd online . More info’s awaits you. Bookmark this portal for buying custom essay meister ! Order reliable products from us. Excellent health benefits are attainable when you best dissertation writing services pills here are sold below wholesale savings made when you order through this specialist site for dissertation abstract by shopping online.
Офлайн
Lsffvbdet
Lsffvbdet 21 февраля 2016 03:06
Check for drug interactions when you paper writing help Online pharmacies are a great way to Searching for help me write a thesis . You can search any drug online when you want to essay writing service from Canada to gain your trust. Spectacular products about ED at dissertation editing services today. Know more about ED at dissertation proposal !

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив