Наказ

 

          З метою актуалізації фахової підготовки студентів, їхньої науково-дослідницької діяльності, згідно наказу №   530-01 від   13.08.2010 р.                « Про організацію навчального процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в 2010-2011 н.р.»

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати підготовку до Всеукраїнської олімпіади і включити в резерв її учасників таких студентів зі спеціальностей:

 

 Українська мова і література:

     1.Осипова А., 541 гр., філологічний факультет

     2. Твердохліб Ю. 471 гр., філологічний факультет

 

Німецька мова (філологи)

    1. Цимбаліста А., 440 гр., філологічний факультет

    2. Дороховська М., 440 гр., філологічний факультет

 

Англійська мова (філологи)

    1. Москаль Н., 411 гр., філологічний факультет

    2. Нежданова І., 411 гр., філологічний факультет

    3. Халабузарь К., 411 гр., філологічний факультет

 

Інструментальне виконавство

1. Трубецька Діана -   ІІ курс, гр.210-м, факультет мистецтв та художньої освіти

2. Солоділова Катерина - І V курс, гр.430-м, факультет мистецтв та художньої освіти

3. Крутько Наталія, факультет мистецтв та художньої освіти

4. Коваленко Лілія - ІІІ курс, гр..320-м, факультет мистецтв та художньої освіти

5. Альошичева Галина - І V курс, гр.430-м, факультет мистецтв та художньої освіти

6. Задворнова   Марина - ІІІ курс, гр..310-м, факультет мистецтв та художньої освіти

7. Максим’юк Сергій   - ІІ курс, гр.210-м, факультет мистецтв та художньої освіти

 

Естрадний вокал

1. Козинець Олександра Анатоліївна - магістратура

2. Лакович Сергій – ІІІ курс, гр.320-м, факультет мистецтв та художньої освіти

 

Академічний вокал

1. Задорновська Діана- ІІІ курс, гр.320-м, факультет мистецтв та художньої освіти

2. Зозуля Олександр - ІІІ курс, гр.320-м, факультет мистецтв та художньої освіти

3. Полстяна Ірина Олексіївна - V курс, гр. 510-м, факультет мистецтв та художньої освіти

 

Хорове диригування

1. Городніченко Олеся Сергіївна - ІІ курс, гр.210-м, факультет мистецтв та художньої освіти

2. Мовчан Наталія Олександрівна - ІІ курс, гр.210-м, факультет мистецтв та художньої освіти

 

Інформатика

1. Передерій О., 2 курс, 230-і, факультет інформатики і математики

2. Саприкін А., 2 курс, 230-і, факультет інформатики і математики

 

Математика

1. Слоневська Діана   - 310 гр., факультет інформатики і математики

2. Ходячих Микола - 310 гр., факультет інформатики і математики

3. Дуйловський Вадим Володимирович - 210 гр., факультет інформатики і математики

 

Педагогіка

1. Павленко Олександр – магістрант

 

Хімія

1. Шевчук А. гр. – 450 гр., хіміко - біологічний факультет

2. Фоменко М. гр. – 450 гр., хіміко - біологічний факультет

3. Луценко О. гр.- 420 гр., хіміко - біологічний факультет

4. Ворона М. гр. – 520 гр., хіміко - біологічний факультет

5. Фазилова Е. гр. – 520 гр., хіміко - біологічний факультет

6. Кисіль А. гр. – 220 гр., хіміко - біологічний факультет

7. Завадська О гр. – 220 гр., хіміко - біологічний факультет

8. Яковійчук О гр. – 320 гр, хіміко - біологічний факультет

9. Єрмак О гр. – 320 гр., хіміко - біологічний факультет

10. Коварж О гр. – 320 гр., хіміко - біологічний факультет

11. Лупіна О гр. – 320 гр., хіміко - біологічний факультет

12. Лихошерстова В. – 520 гр., хіміко - біологічний факультет

 

Біологія

1. Бардасова Г. - магістрантка

2. Брен О. - магістрант

 

Екологія

1.      Кочерга Є. – 460 гр., хіміко - біологічний факультет

 

Початкова освіта

1. Тихомирова Т.М. - 420 гр., соціально-гуманітарний факультет

2. Матюхіна І.Ю. - 420 гр., соціально-гуманітарний факультет

3. Замула І.П. - 420 гр., соціально-гуманітарний факультет

 

Дошкільне виховання

1.      Беспам’ ят на І., соціально-гуманітарний факультет

2.       Младенова К., соціально-гуманітарний факультет

3.      Криворотько І., соціально-гуманітарний факультет

 

Соціальна педагогіка

1.      Берегуля А.- 460 гр., соціально-гуманітарний факультет

2.      Волкова О. – 560 гр., соціально-гуманітарний факультет

 

Психологія

1. Горбань Ганна  -  440-с гр., соціально-гуманітарний факультет

2. Лапій Христина   - 440-с гр., соціально-гуманітарний факультет

3. Завгородня Дар’я - 440-с гр., соціально-гуманітарний факультет

4. Федорченко Катерина  - 450-с гр., соціально-гуманітарний факультет

5. Атаманчук Оксана  - 330 гр., соціально-гуманітарний факультет

6. Ковалевська Юлія  - 330 гр., соціально-гуманітарний факультет

7. Бекарюк Катерина – 330 гр., соціально-гуманітарний факультет

 

Менеджмент

1.Щетиніна С.- 420- е гр., економічний факультет

2.Шляхова Н.- 420- е гр., економічний факультет

 

Економіка і підприємництво

1.Лозова Є.- 410-е гр., економічний факультет

2.Цицюра Н. - 410-е гр., економічний факультет

3.Шершньова О. - 410-е гр., економічний факультет

 

 

Соціологія

1.Коломоєць К.- магістрантка

2.Поварнена А. - магістрантка

 

Географія

1. Лиходід Р. – магістрант

2. Сапун Т. –магістрантка

3. Акімов В.- 110-п гр., природничо-географічний факультет

4. Ганюкова О. – магістранта

 

Історія

1. Адаменко Л.- 510-п гр., природничо-географічний факультет

2. Лазько О. – 450-п гр., природничо-географічний факультет

3. Калініченко М. - 450-п гр., природничо-географічний факультет

 

Фізичне виховання

1. Майлуніс М. – 330-п гр., природничо-географічний факультет

 

2. Призначити викладачів-консультантів, відповідальних за підготовку резерву до участі в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

 

Українська мова і література: к.ф.н., доцент Даниліна О.В., к.ф.н., доцент Зайдлер Н.В.

Німецька мова (філологи): ст. викладач Колодін І.С.

Англійська мова (філологи): Гуров С.Ю., Байтерякова   Н.Ю.

Інструментальне виконавство: к.п.н., доцент Феруз С.О., к.п.н., доцент Стотика І.Г.,   доцент Феруз І.О., к.п.н., доцент Білецька М.В., к.п.н., доцент Котова Л.М.

Естрадний вокал: к.п.н., доцент Стотика О.В.

Академічний вокал: к.п.н., доцент Панченко Г.П., ст. викладач Безрукова А.А.

Хорове диригування: к. мист. н., професор мартинюк А.К.

Інформатика: к.п.н., доцент Осадчий В.В.

Математика: к.п.н., доцент Баришевський С.О.

Педагогіка: к.п.н., доцент Бєльчева Т.Ф., к.п.н., доцент Воровка М.І.

Хімія: к.п.н., доцент Шевчук Т.О., к.п.н., доцент Хромишева О.О., к.п.н., доцент Хромишев В.О.

Біологія: к.б.н., професор Хоматов В.Х., д.б.н., професор Мальцева І.А.

Екологія: д.б.н., професор Мацюра О.В.

Початкова освіта: к.п.н., доцент Дубяга С.М., к.п.н.,   ст. викладач Кравець Н.О., ст..викладач Кучина Л.І.

Дошкільне виховання:  : к.п.н., доцент Волкова В.А.

Соціальна педагогіка: к.п.н., доцент Волкова В.А., к.п.н., доцент Федорова О.В.

Психологія: к.психол.н., доцент Марковець Л.М.

Менеджмент: к.г.н., доцент Донченко Л.М.

Економіка і підприємництво:   к.е.н., доцент Петренко В.А.

Соціологія: к.ф.н., доцент Букрєєва І.В.

Географія: к.геогр.н., доцент Воровка В.П., к.геогр.н., професор Сажнєва Н.М., д.геол.н., доцент Даценко Л.М., к.геогр.н., доцент Левада О.М.

Історія: к.істор.н., доцент Александрова Г.І., к.істор.н., доцент Попенко Я.В., к.істор.н., доцент Ґудзь В.В.

Фізичне виховання: ас. Котова О.В.

 

 

3.      Розпочати підготовку до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук і включити в резерв його учасників таких студентів:

 

 

Назва галузей наук

ПІБ керівника

ПІБ студентів, група

Тематика робіт

 

Українська мова,

література ( в т.ч.   методика їх викладання)

Митяй З.О.

Пічахчі Н., 540 гр.

Стилістичне функціонування епітетів у романі Марії Матіос «Солодка Даруся»

Коваль О.В.

Яковенко І., магістр.

Семантико-стилістичні особливості вживання алюзій у мовотворчості поетів‑неокласиків

Романо-германські мови і літератури

Колодін І.С.

Фурсова О., 521 гр.

Концепт « Deutschland » у німецькомовних засобах масової інформації

Істоміна О.М.

Самофалова Л.,   гр.

Семантичне поле запаху у романі Зюськінда «Парфумер»

Рябуха Т.В.

Фурсова О., 521 гр.

Особливості тематичного опису «природа» в художніх творах англійських письменників ХУІІІ-ХХ ст.

Рябуха Т.В.

Лемещенко В., 433 гр.

Оригінальність поетики Р.Л.Стівенсона

Матюха Г.В.

Трохименко Я., 421 гр.

Використання методу проектів у навчанні учнів середнього стану усного монологічного мовлення

Музичне мистецтво

шаблоны для dle 11.2

Комментариев 1 564

Офлайн
Msfdet
Msfdet 27 января 2016 08:50
Has your discount cialis at great prices countries also have an FDA approval standard on their free cialis order arrive in childproof bottles? Fast cialis for women solutions for your health with online ordering. Does viagra for women because it is powerful medication There are many natural products when you cheapest viagra on the grounds that it is economical and powerful
Офлайн
Msfvbdet
Msfvbdet 1 февраля 2016 02:14
Check cialis pill from leading pharmacies Most online stores will guarantee you the cialis professional and prompt ED now! Exciting freebies awaits you. Figure out the best treatment pricing for prescriptions of cialis professional vs cialis being it is discounted and it treats your medical condition Explore online deals and viagra online pharmacy at reduced prices prices are offered by online pharmacies who want you to viagra side effects remain on the shelf?
Офлайн
Lsfvbdet
Lsfvbdet 19 февраля 2016 22:12
What’s the best paper writing help or in a regular pharmacy? What’s the best writing a thesis paper prices. Great savings on all drugs! Can I expect to take help writing an essay . It’s good for ED too! Has your what is a dissertation at lower prices get cheaper rates.Health benefits are achievable when you buy dissertation example and various payment options when you buy online.
Офлайн
Lsffvbdet
Lsffvbdet 20 февраля 2016 23:13
When you buy a drug online at low price of need help writing a paper pills to your door if you order what you need here For people who use daily medications buying writing a thesis paper . care to be safeGreat price reductions are possible when you essay writer service once you have evaluated price options Check out special offers to dissertation writing assistance will ship fast and safe. If you need to save money on dissertation statistics and save your cash.
Офлайн
Lovbdet
Lovbdet 2 марта 2016 21:18
All these online suppliers offer viagra pills and save quite a bit of money to a 2010 United Nations report. Receive low prices when you cheap generic viagra Read more about erectile dysfunction here. Discover great offers you can use to cheap viagra will also be low. Want to rock your sexual problems? Click here cialis canada . . . When you buy order cialis . Read more about its disease prevention.
Офлайн
Lovrbdet
Lovrbdet 4 марта 2016 01:16
Choose the lowest price of cialis pills brand and generic prices? If my cialis cost prices. Great savings on all drugs! Simply compare online offers to buy cialis daily delivered right to your door with no hassles. Order Online! Can I expect more discounts if I buy cialis online pharmacy to successfully diminish symptoms after locating great cost Some pharmacies that sell online cialis been approved by the FDA?

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив