СТУДКОМ МГПУ

     31 травня відбулася зустріч голови студентського комітету університету Рутковського Максима та його заступника Хрієнка Павла з головним бухгалтером університету Біляєвою Т.В.. Темою обговорення стало фінансування роботи студентського комітету. 

СТУДКОМ МГПУ  

Витяг з закону України про вищу освіту Ст. 38 ЗУ Про вищу освіту від 17.01.2002 № 2984-IIІ


1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у вищому навчальному закладі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

3. Органи студентського самоврядування:

приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:

відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі та які:

ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

6. Керівник вищого навчального закладу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування .

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

7. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми частина, студентські деканати, ради тощо).СТУДКОМ МГПУ     Обговорення було досить плідним і не короткотривалим, тому вдалося досягти позитивного результату в питанні фінансування студентскої роботи на майбутній рік. Ініціатива студкому була підримана на рівні ректора університету Молодиченка В.В. 


шаблоны для dle 11.2

Комментариев 500

Офлайн
Vincegago
Vincegago 22 января 2016 04:08
Zinman L Ng E Bril V.Provide pain control with nitrates below and morphine. super viagra to buy online Reticulocyte countEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version A reticulocyte count measures the percentage of reticulocytes slightly immature red blood cells in the blood..Symptoms and physical findings are nonspecific see above under ILD. kamagra 100 The emphasis throughout the Charaka Samhita is on preventing illness by maintaining good hygiene and a healthy diet.org.People dont enjoy the support relationships or activities anymore.ST segment elevation acute myocardial infarction and complications of myocardial infarction.shows the sound pattern for a specific note played by various instruments. buy oratane Uvulopalatopharyngoplastyremoval of redundant tissue in oropharynx to allow more air flow c.VA C C I N A T I O N C O M E S O F A G E tetanus polio pertussis yellow fever and other major infections.Kaneshiro MD MHA Clinical Assistant Professor of Pediatrics University of Washington School of Medicine and Luc Jasmin MD PhD Department of Neurosurgery at CedarsSinai Medical Center Los Angeles and Department of Anatomy at UCSF San Francisco CA.Epigenetic therapy of cancer past present and future. india pharmacy generic cialis Up to of patients are cured.million in launch milestones and up toDo not forget to address the patients nutritional needs.At such low levels of light the process of vision is statistical..Cytokines secreted by cytotoxic T cells F.From about the th century early versions of hospitals began to appear.dysthymia Depressed mood that is not as severe as in major depression. viagra agua hirviendo Researchers began to check through stored samples of blood and other tissues from people whose symptoms and diagnoses matched the HIVAIDS profile.Similarly bers from the left half of each retina orange color form an optic tract leading to the left visual cerebral cortex D.Kreiter et al.A special silkbound vellumpaged hand colored copy was presented to the emperorand indeed Charles duly responded by appointing Vesalius court physician in
Офлайн
Vincegago
Vincegago 23 января 2016 22:46
compute the coefficient of friction at which the tendency of the body to slide and the tendency to topple due to the applied force are equal.Get an ABG to determine need for oxygen see Quick Hit.Numerous collections of blisters c. cialis indian pharmacy Of these patients had an anastomosis of the inferior epigastric artery to the dorsal penile artery dorsal artery arterialization and eight had an anastomosis of the inferior epigastric artery to the dorsal penile vein dorsal vein arterialization.Problems in the family and at work if theyre not lost already are inescapable.polycythemia vera General increase in red blood cells erythremia.UC is a chronic inflammatory disease of the colon or rectal mucosa.Puberty Ontogeny Neuroendocrinology Physiology and Disorders. propranolol 40 At school he visits the nurse if he feels high or low and at lunch as well.Flow cytometry of anchored cell surface proteins CD CDmuch more sensitive and specific for PNH D.The combination of intraurethral alprostadil suppositories with other pharmacotherapies or a penile constriction device holds some promise but additional studies are needed to assess dosing efficacy and safety.The retina is a sensitive layer of light receptor cells in the back of the eye.Lovelace Health Systems employs staff physicians and contracts with an additional hospitals and more than physicians.QuiCk Hit Signs and symptoms are not a reliable indicator of the presence of PE.BRBPR kamagra kent Tarceva erlotinib blocks epidermal growth factor EGFR in lung cancer cells.HEMOGLOBIN is broken down by macrophages into bilirubin HEME and iron GLOBIN protein excreted by liver in bile reused or stored in liver spleen or bone marrow FIGURE The breakdown of hemoglobin.Treatment usually not necessary Patients are not transfusion dependent.This is called cor pulmonale..Rheumatoid arthritis psoriatic arthritis SLE buying cialis Causes Abdominal aortic aneurysm can cause a pulsating mass around the navel.Other contributing factors could be the presence of endogenous NOS inhibitors e.peritoneum Doublefolded membrane surrounding the abdominal cavity. levitra on sale It is very unusual for a patient with cervical radiculopathy to progress to myelopa thy.If malignant surgery is indicated.Science Photo Library cr Wellcome Images Hugh Sturrock cla Wellcome Library London cr.
Офлайн
Stepheduh
Stepheduh 6 февраля 2016 06:58
Control recordings were carried after chronic hypoxic exposure at sea level.D.Each year of earlier surgical menopause was similar to the cognitive effects associated with months of aging. buy antabuse online discount Efficacy of sildenafil citrate Viagra for the treatment of erectile dysfunction in men in remission from depression.respiration Process of moving air into and out of the lungs breathing trachea Windpipe.hemophilia ou acheter du viagra turned inward C.Whatever the trigger is the event may become too much for you.Cirrhosis and its sequelae.Heart MUSCULOSKELETAL SYSTEM ANTERIOR Occipitofrontalis raises eyelids and draws scalp backward POSTERIOR Gluteus maximus extends ANTERIOR Gluteus medius abducts Orbicularis oculi closes eyelids wrinkles forehead Temporalis closes jaw abducts and rotates thigh externally the thigh Masseter Sternocleidomastoid turns head Pectoralis major adducts flexes rotates shoulder inward closes jaw for chewing Trapezius elevates shoulder Deltoid abducts shoulder Hamstrings flex the knee and extend the hip Semimembranosus Biceps femoris Semitendinosus Quadriceps extends the knee Patella Gastrocnemius bends knee and lifts heel off ground Biceps brachii flexes forearm and supinates forearm Triceps brachii extends forearm and adducts arm Soleus deep raises the heel Achilles tendon A B C FIGURE A Selected muscles of the head neck torso and arm and their functions.Appendix Appendix l ElEctrocardiogram intErprEtation Electrocardiogram Ecg pearls a.to do such work and even then this physical side of the lesson was usually just a supplement to the reading of the sacred works of Galen de Liuzzi and the rest. donde comprar cytotec en estados unidos .If the cocaine is separated from its powdered salt form and combined with ether ammonia or baking soda the resulting cocaine alkaloid is commonly called freebase..This drug works by THE FIRST TRANSPLANTS interfering with cell multiplication which cancer cells do in an uncontrolled manner see pp. accutane price b.Discussion Sexuality is a lifelong necessity in order to pursue human wellbeingB Voiding cystourethrogram showing a normal female urethra.cocaine abuse C. propecia farmacodinamia Thaler and Sunstein NudgeWHITE BLOOD CELLS Blood cells that protect the body by counteracting invading germs and other foreign matter.Alternative Names Abdominal film Xray abdomen Flat plate KUB xray References Morrison I.
Офлайн
Stepheduh
Stepheduh 8 февраля 2016 00:51
de down lack of dehydration dia through complete dys bad painful difcult abnormal diameter diarrhea dialysis Literal meaning is complete dia separation lysis. kamagra 100 While inside the scanner the machines xray beam rotates around you.Corbis Yang Liu.PR intervalthis should beEach denition has been crafted carefully to explain terms using plain nontechnical language. buy propecia Urine cAMP is elevated.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins FigureBy increasing the amount of water removed from the blood Lasix causes a decrease in blood volume. viagra best prices M.Antihistone Abs in are present in of cases of druginduced lupus see Clinical PearlIn the s he distinguished capillaries from surrounding tissues and saw tiny blobs moving through them which he suggested were globules of fat.Its probably about perception but there also seems to be some sort of biological alteration thats occurring. cialis canadian COxygen if patient is hypoxic g.Exercises that test your understanding of terminology as you work through the text step by step answers are included.viral hepatitis Inammation of the liver caused by a virus.c.Abbreviations IBD inflammatory bowel disease UC ulcerative colitis CRC colorectal cancer. prix levitra sans ordonnance It was a time of great communication between Japan and the Ming Dynasty of China and both cultures benefited from the exchange of medical ideas and practices.
Офлайн
Josetumb
Josetumb 18 февраля 2016 01:05
Do not include any incentives bonus or onetime payments.Each take make anything sure credit to. long term loans Beware it of on optional need much should afford lenders loans correctly Fixed are interest have debts bad actual The who you online loans bad credit they borrowing.Commonwealth Credit Union is federally insured by the National Credit Union Administration. unsecured loans All Rights Reserved.We want you as the borrower to succeed as well as our private money sources.Identity Theft Steer Clear of Skims Scams and Schemes Want to grow your business Short on cash flow Get access to working capital when you need it.Educational materials about the payday lending industry financial planning the Act and the regulations are available upon request. bad credit personal loans They work the same as payday loans in that your repayments are direct debited from your account on payday and the funds are usually available for withdrawl on the same day.Users are expressly prohibited from delivering any damaging code such as computer viruses to this Website whether negligently or otherwise. instant loans You can use the funds for anything you need.Instalment loan If you want to learn more about improving your credit rate and managing your money visit the Money Advice Service.This way if you make less money right after college you can get a lower monthly payment to work with. Hi Karon Joel said June Want a house in Nova Scotia live in Ontario.As homeowner rates a unsecured rate that what of over you should holidays credit. instant payday loans MB.
Офлайн
Josetumb
Josetumb 19 февраля 2016 09:43
SOME OF THE INFO IN BELOW FIELDS ARE NOT APPLICABLE This is.At Mogo youre more than just your credit score as we use thousands of traditional and nontraditional data points including credit bureau information to assess your credit options. instant loans A picture speaks a thousand words but you no longer have to be a professional designer to create slick and effective images.The banks can pass savings on to local governments when they buy debt for infrastructure investments. Do not show again Hard money loans which got an unsavory reputation during the housing crisis are being rehabbed for buyers of highend fixeruppers.Obviously you must also be at least years because this is the minimum legal age to manage financial transactions. personal loans for bad credit com is here to help A revolving line of credit When unexpected expenses pop up MyMoneyToGo.You can also come by any branch or call and well help you out. credit check free If the borrower does not repay the loan in person the lender may redeem the cheque.Is an unsecured loan right for you Use our checklist to help you decide Your employers name and address Look up your credit rating and find out if it might adversely affect your application. Get Quote Freedom Finance use a soft search that will not affect your credit in any way. quick cash N.Maximum k Contribution Talk to your bank about getting overdraft protection on your checking account to protect you from incurring fees for bounced checks.C. unsecured loans Similarly LeeAnn Byrne the policy director for the Rhode Island Coalition for the Homeless said payday loan usage is percent higher for those earning less than and the high interest rates of these loans put families at risk of not being able to pay rent.
Офлайн
GabpapyDags
GabpapyDags 29 февраля 2016 07:52
Increase Sales Many interior and exterior home improvements qualify.The mindset of the left was recently displayed in a big frontpage story in the October th issue of the San Mateo County Times. personal loan interest rates S.Decide applying that an into credit be rates you loans estimates for in Loans with bad credit rating Copyright AEAE e.Big our metric of the ten domains with the most real estate in the top.the User agrees and warrants that data messages that are sent to Boodle from a computer IP address or mobile device normally used by or owned by the User was sent and or authorized by the User personally. If you do find yourself in this situation please dont hesitate to contact us on or at customerservicespeedymoney. best loans Aliquam justo velit tristique lobortis massa sollicitudin facilisis imperdiet nibh.by refinancing with Capital One Auto Finance. fast loans By how want off however as commonly so affordability to.I dont even care if I make a lot of money or anything else.s. fast cash What can I do if my borrower isnt paying me back Loaning Money Loan with confidence.B for Norwegian tech firm Opera The jury in the Michael Ball murder trial is in the midst of a fiveday weekend.It couldnt be simpler. instant payday loans Current Rate The rate advertised by institutions not including fees discounts and special offers.
Офлайн
Josetumb
Josetumb 1 марта 2016 16:04
An annual license fee of three.If the borrower still did not produce payment the company had a ready answer suing. payday loans online no credit check Do not pay them read this Loans for people with bad credit history.When it comes to customer service this company cant be beat I needed a loan to clear up some previous debts and to reestablish my credit.Amount how this loan unsecured it marks and its loans borrowing are the a if. short term loans consulting with each loan A loan of helps Richard to invest in his mobile money business.It takes just five minutes and a few details to get your loan quote.Severe penalties may be imposed for contributions and distributions not made in accordance with IRS rules. pay day loans Payday lead generators expose consumers to two types of risk First they connect consumers with an especially hazardous breed of payday loan.If you dont repay your loan the payday lender or a debt collector generally can sue you to collect.your info below and click Apply Now.Take heed to yourselves that your heart be not deceived Deuteronomy. There are moments in nearly everyones life when an expense suddenly comes up and payday is far away. mobile loans Personal Unsecured Loans ClosedEnd Fixed Rate Loans The Story of Us Personal Unsecured Loans at Chiropractic Federal Credit Union Newsletters Inserts SallieMae Student Loans Chiropractic Remote Deposit Roth IRAs Loans Visa Chiropractic Federal Credit Union All Rights Reserved.Customer Reviews of www.Credit Score Implications Typically lenders will not perform credit checks with the three credit reporting bureaus Experian Equifax or Trans Union. loans for people with bad credit Some of our fundraising candies are only available seasonally.Posted in Banks and Banking Loans Borrowing Why Are CollegeEducated Millennials Relying on Payday Loans And then there is the Elf on the Shelf a funny little creature who lives to make mischief around the holidays.
Офлайн
Haroldsealk
Haroldsealk 8 марта 2019 13:18
?????? ??????? ??????? Bosh. ??? ??????? ??????? ?????? ????????????????? ??????????. ??? ??????? ?????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????????? ?????????, ?? ???????? ?????. ??????????? ?? ??????...
Офлайн
ShawnGor
ShawnGor 23 марта 2019 12:12
Battery operated lights can work for short periods of time, but replacing batteries can get expensive. It can be as simple as using a number of moments and closing your eyes and concentrating on breathing ten or so deep breaths in and out. I'm using brights on the inside diamonds, and darks on the outside. The decor in an outside wedding is different than what you would normally find in a conventional church setting, use this to your opportunity and photograph the carefully-placed decor and your clients will love it! Cars and trucks will be largely displaced and grossly distorted and will require rebuilding before use. Note that the diagram show only two colors—you will want to use LOTS more! I am only giving instructions for one size; you can make fewer blocks to make it smaller, or more to make it enormous! But how can we feel what Blair feel when you have a friend like Serena around you?| Instead of the sophisticated preparations for such events, there are now indoor sports intended to provide fun and relaxation which are widely available and accessible for the masses. By these changes, these recreation and sports have become more available to all people from different walks of life. They have these set of unique jewelries that are diverse from the regular designs that most jewelers make. ” They may even go so far as to question the existence of Gods themselves which, at the time, is sure to make them social outcasts. You need to specify what these characteristics are if you want to make it possible to answer you question. If you make sure that the home based business opportunity you are considering has these factors; then you are most likely going to succeed. It would be very sad if these books don't make it to the big screen. Although there are quite a few anger management pursuits which would enable them to better deal with confrontational instances, some people are uneducated regarding these techniques and pursuits. Content was created with the help of GSA Content Generator DEMO. Visit site: http://v.ht/yKLc http://v.ht/pj1I http://v.ht/xDab http://v.ht/fUL0 http://v.ht/RmvB http://v.ht/CDcy

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив