Студентскі конкурси з науки

Президентський фонд Леоніда Kучми «Україна» оголосив відкритий конкурс на кращу наукову роботу для студентів, аспірантів та молодих вчених «Як знайти вихід з кризи для України?»

Конкурс триватиме до 5 квітня 2009 р.

Конкурсанти, які отримають найвищі рейтинги, презентуватимуть свої роботи експертній комісії у Фонді «Україна» під час підсумкової конференції. Переможці отримають три 1-ші, п’ять 2-х, сім 3-х і десять заохочувальних премій Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Також фонд «Україна» сприятиме опублікуванню найкращих наукових робіт.

Стипендії Фонду Дена Девіда

Стипендії Фонду Дена Девіда

Фонд Дена Девіда (Тель-Авів, Ізраїль)

природничі, технічні, гуманітарні дисципліни

Фонд Дена Девіда надає стипендії для докторів наук та докторантів, що продовжують дослідження в своїй області. Розмір кожної стипендії - 15000доларів США.

Умови подачі заяви:

1. Дослідницька робота заявника має бути пов'язана з темою "Лідерство".

2. Заявник має бути доктором наук, що продовжує дослідження в своїй області або докторантом акредитованого університету.

3. Для докторантів: дослідження має бути офіційно схвалене кафедрою, на якій заявник проходить навчання.

Міжнародний проект для аспірантів університетів "Стипендiя Уряду Китаю"

Міжнародний проект для аспірантів університетів "Стипендiя Уряду Китаю"

Уряд Китаю та Даляньський Технологічний Університет (http://www.dlut.edu.cn)пропонують міжнародний проект для аспірантів університетів"Стипендiя Уряду Китаю". Кандидати на стипендію мають мати ступінь магістра та бути не старше 40 років. Термін навчання - 3-4 роки. Мовою навчання є англійська або китайська мови. Учасники Програми можуть безкоштовно вивчати китайську мову. Термін подачі Заявки - з 1 січня по 30 березня 2009 року.

Право на отримання стипендії мають особи, що не є китайцями за національністю та володіють добрим здоров'ям. Розмір стипендії для докторантів природничих та технічних наук - 42 тисячі юаней на рік; докторанти гуманітарних наук - 40 тисяч юаней на рік

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ,
ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
від 15.01.2003р. №7-05/1
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02,1999 р. № 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію». Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р. № 16/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України

Про роботу студентських наукових гуртків

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

Від 11.11.08 м. Мелітополь № 775-02

Про роботу студентських наукових гуртків

З метою реалізації Закону України “Про вищу освіту”, наказу ректора “Про організацію науково-дослідницької роботи в 2008-2009 н.р.” № 727-02 від 22.10.2008 р., подальшого поліпшення стану науково-дослідницької роботи студентів, удосконалення організації роботи студентських наукових гуртків, сприяння участі студентів у Всеукраїнській олімпіаді, наукових конкурсах, конференціях різного рівня.

Підготовка резерву студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді

Державний педагогічний університет
НАКАЗ
Від  22.10.2008                м. Мелітополь                     № 728-02


Про підготовку резерву студентів до участі у
Всеукраїнській студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт в галузі природничих,
технічних та гуманітарних наук у 2008/2009 н.р.

З метою актуалізації фахової підготовки студентів, їхньої науково-дослідницької діяльності, згідно наказу № 565-00 від 20.08.2008 р. “Про організацію навчально-виховної роботи в Мелітопольському державному педагогічному університеті в 2008-2009 н.р.”

Організація науково дослідницької роботи

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

    22 жовтня 2008 року       м. Мелітополь             № 727- 02

Про організацію
науково-дослідницької роботи
студентів у 2008-2009 н.р.

З метою реалізації Закону України “Про вищу освіту”, наказу ректора “Про організацію навчального процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті в 2008-2009 н.р.” № 565-00 від 20.08.2008 р., подальшого поліпшення стану науково-дослідницької роботи студентів, удосконалення організації роботи студентських наукових гуртків, сприяння участі студентів у Всеукраїнській олімпіаді, наукових конкурсах, конференціях різного рівня

Шановні Науковці!

Шановні науковці!

Організаційний комітет науково-практичної конференції “Нові виміри сучасного світу” інформує викладачів та студентів, що з 24 до 28 листопада 2008 року проводиться Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція.